Checkbox kullanarak tümünü seç/sil uygulaması (php, mysql, html)
5260 1

Tümünü Seç/Sil Uygulaması

Daha önce üzerinde çalıştığımız veritabanı uygulamasına bir eklenti yaparak böyle bir uygulama oluşturdum. Eğer doğrudan bu sayfaya geldiyseniz öncelikle şu videoyu izlemenizi tavsiye ederim.

Uygulamanın kodları;

<?php
if ($_POST){//post metodu ile değer gönderildiyse
    $id=$_POST["id"];//hidden ile gönderilen id değerini al
	foreach($id as $siradaki){
		$sor=mysql_query("delete from deneme where id='$siradaki'");//id değerine eşit id'li kaydı sil
	}
	if ($sor){
		echo "Kayıtlar silindi";
	}
	else{
		echo "Kayıtlar Silinemedi";
	}
}else{//post metodu ile değer gönderilmediyse
	$sorgu=mysql_query("select * from deneme");//Tüm kayıtları seç
	echo '<form action="index.php?sayfa=sil" method="post" name="form1" onsubmit="return kontrolEt()">
	<table>';
	echo '<tr>
	<td>Ad</td><td>Soyad</td><td>E-Posta</td><td><a href="javascript:void(0);" id="link" onclick="sec()">Tümünü Seç</a></td>
	</tr>';
	while($kayit=mysql_fetch_array($sorgu)){
		echo '<tr>';
		echo '<td>'.$kayit["ad"].'</td>';
		echo '<td>'.$kayit["soyad"].'</td>';
		echo '<td>'.$kayit["e_posta"].'</td>';
		echo '<td><input type="checkbox" name="id[]" value="'.$kayit["id"].'"/></td>';
		echo '</tr>';
	}
	echo '<tr>
		<td colspan="3"></td>
		<td><input type="submit" name="gonder" value="Seçilenleri Sil" /></td></tr>';
	echo '</table></form>';
}
?>
<script type="text/javascript">
	var eleman=document.getElementsByName('id[]');
	var eleman_sayisi=eleman.length;
	var durum=false;
	
	function sec(){
		for(var i=0;i<=eleman_sayisi-1;i++){
			if(durum) eleman[i].checked=false;
			else eleman[i].checked=true;
		}
		if (durum){ 
			durum=false;
			document.getElementById("link").innerHTML="Tümünü Seç";
		}else{ 
			durum=true;
			document.getElementById("link").innerHTML="Seçilileri Kaldır";
		}
		
	}
	
	function kontrolEt(){
		var sayac=0;
		for(var i=0;i<=eleman_sayisi-1;i++){
			if(eleman[i].checked) sayac++;
		}
		if(sayac>0){
			var say=confirm(sayac+" tane kayıt silinecek, devam edilsin mi?");
			if(say){
				return true;
			}else{
				return false;
			}
		}else{
			alert("Hiçbir Kayıt Seçilmedi!");
			return false;
		}
	}
</script>

 

Uygulamanın son halini indirmek için 

Yorumlar
HuseyinSeneker 2 yıl önce dedi ki;
Özledim be Hocam Tebessüm Cevapla
^
X