Php dilinde değişkenler ve açıklama satırları
1820 0

Değişken Nedir?

Tüm programlama dillerinde olmazsa olmaz bir terim "değişken"; bu kavram programlamaya yeni başlayanlar için anlaşılması güç olabiliyor. Bir örnek ile anlatmaya çalışayım.

Değişken dediğim şeyi bir otobüs koltuğu gibi düşünelim. Her koltuğun bir numarası yani bir ismi vardır. Ben "koltuk3" te oturan kişinin adını istesem, örneğin "Ahmet" olsun, bu örneğe göre "koltuk3" değişken, "Ahmet" ise değişken içerisindeki değer oldu. Eğer koltuğa başka biri oturursa bu durumda değişkenin değeri o kişinin adı olur yani "koltuk3" ün değeri "Mehmet" gibi. "koltuk3" sabit kalacak fakat oturanlar değiştikçe içerisindeki değer de değişecek. Adı da buradan geliyor zaten Çok Mutlu .  Yine aynı örnekten yola çıkarsak aynı koltuğa birden fazla kişinin oturma ihtimali yok(Normal şartlarda). verdiğimiz örneğin php dilindeki karşılığı aşağıdaki gibi olur.

<?php
  $koltuk3="Ahmet";
  $koltuk3="Mehmet";
  echo $koltuk3;
?>

Bu kodun çıktısı "Mehmet" tir. Değişkenin ilk değeri "Ahmet" ti fakat daha sonra değeri "Mehmet" oldu. Bu arada değişken tanımlanırken başına "$" işareti koymamız gerekmektedir.

Php Dilindeki Değişken Tipleri

Temelde kullanılan 4 tip vardır bunlar:

 • Tamsayı (İnteger)
 • Karakter (String)
 • Noktalı Sayı (Float)
 • Mantıksal (Boolean)

Aşağıda sırası ile bu tanımlamaları görelim;

<?php
  $sayi=7;
  $ondalikliSayi=4.78;
  $isim="Yılmaz";
  $durum=true;
?>

Değişkenleri tanımladıkça uyduğumuz bazı kuralları hemen hatırlatalım. Örneğin yukarıdaki örnekte "$" işareti başlaması gerektiğini söylemiştik. Burada da dikkat ederseniz string tipteki değişken " " içerisinde yazılırken, sayısal değerler " " olmadan yazılmıştır. Bu da aynı şekilde kuraldır. Ondalıklı sayılarda araya "." konur "," konmaz. Boolean tip dediğimiz ise 2 değere sahiptir. "True" yada "False" şeklinde, iki ihtimalli durumlarda ve şart ifadeleri arasında çok işe yaramaktadır.

Değişkenler İle Alakalı Fonksiyonlar

gettype($deger) : "$deger" ile belirtilen değişkenin tipini verir. Yani;

<?php
  $deger="Yılmaz";
  echo gettype($deger);
?>

Sonuç : String

settype($deger,"tip") : "$deger" ile belirtilen değişkenin tipini değiştirir. Yani;

<?php
  $deger=3.14;
  settype($deger,"integer");
  echo gettype($deger)." ".$deger;
?>

Sonuç : integer 3

intval($deger), doubleval($deger), stringval($deger) : Bu fonksiyonlar ile mevcut "$deger" değişkeninin tipini belirttiğiniz tipe dönüştürebilirsiniz. Yani bir nevi settype'ın görevini yaparlar.

<?php
  $deger=3.14;
  echo intval($deger);
?>

Sonuç : 3

Değişken Tanımlarken Uyulması Gereken Kurallar ve Standartlar

 • Değişken isimlerinde türkçe karakter kullanılmaz. Ör.(şŞçÇıİöÖüÜğĞ) Yanlış "$değişken" - Doğru "$degisken"
 • Değişken isminde boşluk bırakılmaz. Yanlış "$ad soyad" - Doğru "$adSoyad"
 • Değişken isimleri rakam ile başlamaz. Yanlış "$1.sayi" - Doğru "$sayi1"
 • İki kelimeden oluşuyorsa araya "_" konur veya ikinci kelime büyük harfle yazılır.(Standart) 2. madde buna örnek.
 • Değişken ismi verilirken içeriğine uygun isim verilmesi programcının yararınadır.
 • Büyük küçük harf duyarlıdır, genelde yalnızca küçük harfler kullanılır. "$deger" ile "$Deger" birbirinden farklıdır.

Php Dilinde Açıklama Satırları

Açıklama satırları tüm programlama dillerinde vardır ve gerçekten çok işe yaramaktadır. Açıklama satırları sayesinde programcı kodlar arasına notlar düşebilir ve bu sayede kodlarına daha sonra açıp baktığında daha kolay anlam çıkarabilir. Bu satırlar diğer satırlar gibi program derleyicisi tarafından dikkate alınmaz, yani çalıştırılmaz sadece bir açıklama mahiyetindedir. Örnekler;

<?php
//Tek satırlık açıklama örneği
$ad="Yılmaz";//Kullanıcının adını alıyoruz
$soyad="Arslantürk";#Buda farklı bir şekil açıklama

/*
Bu örnekte adı ve soyadı
Birleştirip
Ekrana Basacağız
*/

echo $ad." ".$soyad;
?>

 

^
X